Lakatos Tamás tanítványomat óvodás korában kezdtem tanítani. Az országos korcsoportos versenyen harmadik helyen végzett.

Bohus Ádám tanítványomat az iskolai sakkoktatáson ismertem meg. Gyorsan megláttam, hogy nagy tehetsége van a sakkhoz. Évekig tanultunk, és később Akóts Gábor FIDE mesterrel folytatták a képzést ami annyira jól sikerült, hogy Ádám is elérte a FIDE mesteri címet.

Az óvodás- és kisiskoláskorú gyerekek gondolkodásmódja érzelmekben gazdag. így a hozzájuk legközelebb álló nyelv a mesék és versek világa. Ennek figyelembevételével a tananyag összeállításánál az a cél, hogy rendhagyó formában, a versek, a mesék nyelvének segítségével próbáljuk a sakkjáték alapismereteinek elsajátítását megoldani.

Mivel rendkívül sok pszichikus funkció fejlesztését szolgálja (pl. figyelem-koncentráció), az óvodai sakkozás az iskola-előkészítést is remekül segíti. Az iskolai követelmények, a figyelés, önkontroll, a fegyelem, a szervezettség megszokása stb. nagy nehézségeket okozhat az első osztályosoknak.

 Ezért is nagy jelentőségű, hogy az óvoda nagycsoportjában történő sakkozással könnyíteni lehet ezen nehézségek megoldásán. A játékos tevékenység ugyanis erőteljesen gyorsítja a pszichikai és akarati folyamatok fejlődését és fejleszti azt a képességet, hogy az órákon elhangzottakat a gyerek feldolgozza.

A játékban szerezett tapasztalatok segítségével könnyebben meg lehet érteni másokat, könnyebben lehet előrevetíteni leendő cselekedeteinket – több lépéssel előre gondolkodás – valamint számot vetni tetteink következményeivel.

Szerző: Dr. Duró Zsuzsa, tehetségfejlesztési szakértő.

Gyermekkoromban az esti órákban apámmal sakkoztam ezt a hagyományt folytatjuk és a családi életünk része a sakk.Lányom Mónika óvodás kora óta sakkozik és versenyszerűen játszik.